Hvad står CSR for?
CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility.

Hvad er CSR?
Den danske oversættelse er Virksomheders Sociale Ansvar eller virksomheders samfundsansvar, og betegnelsen dækker over den rolle, som moderne virksomheder frivilligt påtager sig i arbejdet med at forbedre miljø- og arbejdsmæssige forhold. Tanken bag CSR er, at det ikke kun er den offentlige sektor, men også private virksomheder, der er ansvarlige for social, miljømæssig og økonomisk udvikling.

Hvad får virksomhederne ud af CSR?
Den optimale måde for virksomheder at arbejde med CSR på kaldes strategisk CSR. Det strategiske består i, at social ansvarlighed bliver en integreret del af kerneforretningen, så CSR bliver en konkurrencemæssig fordel frem for en omkostning. Et anvendt eksempel er omlægningen til vedvarende energi, der skåner miljøet for CO2 og samtidig sænker virksomhedens udgifter til strøm. En anden årsag til det stigende fokus på CSR er den almene forbrugers efterspørgsel efter varer, der er produceret under anstændige forhold. Virksomhederne har derfor en interesse i at følge denne tendens og udbyde ansvarligt producerede varer.

Europa-kommissionen har følgende definition af CSR:

“A concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment. A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.”